xman1
Facet Nowo Narodzony.org
   Home

 ↓  ↓↓  ↓↓↓   ↓↓↓↓

  

Wszędzie gdzie się patrzy, na każdym szczeblu społecznym, czy to w Polsce, czy na zachodzie Europy, czy w innych dalekich krajach, temat relacji płci, nawiązania kontaktu z drugą osobą i tworzenia związku, jest tematem numer jeden jeśli tylko się pojawia.  Podaję tu przykład strony o miłości - męski przewodnik do miłości   to świetna strona z przeróżnymi, krótkimi wywiadami (30 sek) na temat miłości (niektóre będą dostępne w języku polskim na tej stronie) ... a wszyscy mi mówią że to nie możliwe żeby zrobić coś takiego w Polsce (jednak dlaczego?). 

Wydawałoby się że spotkanie z drugą osobą, wchodzenie w relacje głębsze, intymne, emocjonalne, oraz tworzenie związku jest proste i dane każdemu, ale tak nie jest.  To efekt wielu czynników, cech jednostkowych, warunkowania społecznego, wpływu świadomości i podświadomości które się kształci  w szkołach, kościołach, mediach itd. i narzucają powinności na człowieka, w większości przypadków uwewnętrznione i nie łatwo jest się ich pozbyć. 

Wybrałem materiały różne, aby pobudzić facetów do myślenia na temat własnego życia, miłości, własnych relacji oraz własnego wizerunku.  Ma w tym być trochę zabawy, i zdecydowanie mają być raczej pozytywnie nastawione myśli, nie koniecznie poprawne politycznie.  Zamierzam uzupełniać materiały na stronie regularnie, oraz rozszerzać tematy i docelowo utworzyć forum. Część materiałów ma być darmowa, część, z racji kosztów (np. informatycznych, tłumaczeń itd.), odpłatnie, ale w granicach pół kafejkowej kawy.  Komentarze mile widziane.  Szczególne podziękowania dla wielu osób którzy mnie wspierają, życzą abym poszedł w stronę światła, a także tym niekoniecznie  pozytywnym, ale którzy też przyczynili się do wielu lekcji życiowych , lekcji które ciągle przychodzą, oraz X, Y w północnym województwie kraju, za korekty i techniczne porady.
 
Zapraszamy do dzielenia się swojimi myślami. Proszę napisać do nas dzięki zakładce Kontakt, może być anonimowo.
 

 Everywhere you look, at every social level, whether in Poland, in Western Europe, or far off countries, the subject of sexual relations, meeting another person and creating a relationship, is the number one topic if this shows up.  Take the example of a website about love themansguidetolove.com – a great site with various, short interviews (about 30 seconds) about love (some will be available in Polish shortly) … though everyone tells me this is not possible in Poland (why is this?).

It would seem that meeting another person, forming deep, intimate and emotional connection and building a relationship is simple and given to everyone, but this is not the case. Many factors affect this, not only of upbringing in a given family and society, but also the impact of the conscious and subconscious, shaped in schools, churches and the media, which impose various shoulds, in many instances internalized, making them hard to get rid of. 

I have chosen various materials to get guys to think about their own lives, love, relationships and image.  With the aim of being entertaining and definitely with a positive approach, though not necessarily politically correct. I intend to supplement the materials on a regular basis,  expand the topics and ultimately create a forum.   Most of the materials will be free, some, due to costs involved  (IT costs, translations etc.) will be for a small sum, but within the price of half a cup of café coffee. Comments are welcome.  My thanks to those who have supported me in life and also others not always positive but who helped me grow and learn many life lessons. Special thanks to X and Y in the northern province of this country for their technical and language assistance. 
 
Feel free to share your thoughts. You can reach us using the Kontakt tab, anonymous if you wish.

 
 
  free software     

Куда ни глянь, во всех слоях общества, то ли в Восточной, толи в Западной Европе, либо иных, более отдаленных странах тема взаимоотношения полов, налаживание с кем-то контакт авхождение в отношения близкости – эта тема становится номером первым сразу, как только такой вопрос возникнет. Предлагаю Вам эту страницу о любви – такой мужской путеводитель к любви. Это отличная страница с разными короткими (около 30 сек.) интервью и другими материалами. По возможности материалы будут представлены в различных языковых версиях

Встреча с другим человеком, вхождение с ним в отношения более близкие, эмоциональные, интимные, образование пары – казалось бы, что это дано каждому, но это не так. Успех в этом деле является эффектом взаимодействия многих факторов: личностных, общепринятыми условностями, взаимодействия сознания с подсознательным, которые, в свою очередь, формируются в школах, церкви, масмедиями, набрасывающими на человека главным образом внешние повинность, избавится от которой бывает трудно. 

Разные материалы я подобрал таким образом, чтобы вдохновить парней еще раз окинуть взглядом собственную жизнь, любовь, собственные связи и собственный облик. Настрой решительно быть должен положительным, должно быть в меру прикольно, хоть и не обязательно политес. Имею намерение регулярно обновлять материалы, расширять тематику и создать соответствующий форум. Часть материалов будет бесплатной, часть – на основе оплаты, из-за неизбежных разходов… Комментарии приветствуются. Большое спасибо тем многим, которые меня поддерживали, а также тем, которые не всегда даже положительным способом, но причастны к все еще продолжающимся жизненным урокам, а также для X, Y в северном воеводстве страны, за корректуру и технические советы. 


Де не глянь, в усіх прошарках суспільства, чи то у Східній, чи у Західній Європі, чи у країнах більш віддалених тема взаємовідносин поміж статями, налагодження контакту із кимось, входження в більш близьки стосунки – ця тема стає стає номером першим відразу, тільки но таке питання повстане. Пропоную Вам цю сторінку про кохання – такий чоловічий путівник по коханню. Це захоплива сторінка iз короткими (біля 30 сек.) інтервю та іншими матеріалами. По можливості, матеріали будуть представлені у різних мовних версіях.

Зустріч з іншою особою, входження із ним у ближчі стосунки, емоційні, інтимні, утворення пари – це, здавалось би має бути дане кожному, але це не так. Успіх в цій справіє є ефектом зваємодії багатьох чинників: прийнятих умовностей, особистих чинників, взаємодії свідомого та підсвідомого, чинників, що формуються школою і церквою, масмедіями, котрі накидають на людину зовнішню, голвним чином, зобов’язанність, позбутись котрої буває трудно.

Я підібрав різні матеріали таким чином, щоби надихнути хлопців ще раз придивитись до свого життя, до кохання, до своїх звязків і власного візерунку. Налаштованність рішуче має бути позитивною, має бути дещо прикольно, хоч і не конче політес.  Частина матеріалів буде надаватись безкоштовн, частина – на засаді оплати. ... Вітаємо коментарі. Васловлюю особливу вдячність тим багатьом, котрі підтримували мене, а також і тим, котрі у спосіб не завжди позитивний, але є причасні до уроку життя, котрий вск ще триває, спасибі також для Х і Y за коректуру і технічні поради. 

  

أينما نظرت في حولك و على كل مستوى اجتماعي ليس فقط في بولندا بل في غرب أوروبا أو في بلدان أخرى بعيدة . فموضوع العلاقة ما بين الجنسين و إجراء اتصال مع الشخص الآخر و إنشاء عائلة هو الموضوع رقم واحد في لحظة ظهوره . أقدم هنا نموذجاً لصفحة عن الحب – هذا الدليل للرجال هو صفحة رائعة فيها مقابلات متنوعة قصيرة ( 30 ثانية ) عن موضوع الحب ( بعضها سيكون باللغة البولندية ).....و كلهم يقولون لي أنه من المستحيل عمل شيء كذلك في بولندا ( لماذا لا ؟ ).

من المعتقد أن اللقاء مع الشخص الآخر و الدخول في علاقات عميقة سرية و عاطفية هي عملية بسيطة لكل شخص . لكن الأمر ليس كذلك . و هذا يعود إلى عدة عوامل كالصفات الشخصية و الظروف الاجتماعية و تأثير الوعي و اللاوعي الذي يتشكل من خلال المدارس و الكنائس و وسائل الإعلام و غيرها التي تفرض بعض الالتزامات على الإنسان في معظم حالاتها أصبحت مغروزة و ليس من السهل التخلص منها .

لقد اخترت مواد متنوعة لتشجيع الرجال على التفكير بعلاقاتهم و بحياتهم الخاصة و بالحب ز بصورة الذات .و سيكون فيها بعض المرح . و بشكل واضح ستكون هذه المواد ذات الميول الايجابي و ليس بالضروري الصحيح سياسياً . و أعتزم أن أكمّل المواد بشكل منتظم و أوسّع مجال مواضيعها لأن أصل في المستقبل إلى إنشاء منتدى , بعض المواد ستكون مجانية و بعضها لقاء رسوم نظراً للتكاليف ( المعلوماتية و الترجمات و أمثالها ) لا تتعدى نصف ثمن فنجان من القهوة . أرحب بالتعليقات و أتوجه بالشكر الخاص لكثير من الناس الذين يدعمونني للاستمرار في هذا الاتجاه من العمل . و لهؤلاء الذين لا ينظرون إلى ذلك بإيجابية لكن كانت لهم تجاربهم الحياتية التي تأتي باستمرار. و أيضاً إلى أشخاص ما مثلاً في المحافظة الشمالية على التصليحات و النصائح الفنية .

Wspierane przez Hosting o12.pl